Робочі програми 076 спеціальності ОПП «Комерційна діяльність і товарознавство та експертиза в митній справі»

Каталог вибіркових освітніх компонентів_СВО Бакалавр (1)

Каталог вибіркових освітніх компонентів_СВО Бакалавр (2)

Каталог вибіркових освітніх компонентів_СВО Бакалавр (3)

Каталог вибіркових освітніх компонентів_СВО Магістр (1)

Каталог вибіркових освітніх компонентів_СВО Магістр (2)

 

Робочі програми

 

Товарознавство непродовольчих товарів_Мартиросян ІАРП Товарознавство (непродовольчі товари)

РП Товарознавство тари та пакувальних матеріалів Верхівккер Я.Г. 2022

РП Вирішення практичних ситуацій у підприємницькій діяльності Верхівкер Мирошніченко 2022

Товарознавча експертиза, ідентифікація та методи визначення фальсифікації товарів_Мартиросян ІАРП Експертиза товарів_Мардар М.Р.

Основи митної справи _Мартиросян І.А.

РП Теоретичні основи товарознавства_Мартиросян ІА

Митні збори та тарифи_Мартиросян І.А.

РП Методи дослідження показників якості товарів 2021

РП-Естетика.Гарбажій К.С

РП Вступ до фаху Гарбажій К.С

РП МВуВНЗ маг 2021

РП ТОХТ ФЕБ бак 2021

РП Товарознавство Мирошніченко 2022

РП Основи технології виробництва товарів Верхівкер ЯГ Мирошніченко ОМ 2022

РП Електронний документообіг в митних органах_Смокова Т.М. 2022

РП Інтеграційні процеси в митній справі_Смокова Т.М. 2022

РП Митна справа_Смокова Т.М. 2022

РП Митні збори та тарифи_Смокова Т.М. 2022

РП Митні формальності в підприємницькій діяльності_Смокова Т.М. 2022

РП Основи митної справи_Смокова Т.М. 2022

РП Управління безпечністю товарів Верхівкер Я.Г. Мирошніченко О.М. 2022