Розвиток промислово-торговельних регіонів України відзначається постійним розширенням ринку продовольчих товарів і товарів промислової групи, що вимагає забезпечення постійного та ефективного державного контролю за їх якістю. Здійснення постійного контролю якості проведення експертизи та ідентифікації товарів, аналіз їх асортименту, визначення випадків фальсифікації продовольчих товарів, які можуть бути небезпечними для здоров’я населення, і передбачає підготовку фахівців вищої кваліфікації товарознавчого профілю. Прикордонний статус Одеської області викликає необхідність у фахівцях високої кваліфікації товарознавчого профілю зі знаннями митної справи.

Кафедра «Товарознавства та митної справи» є випускаючою кафедрою для бакалаврів і магістрів спеціальності 076 “«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Кафедру «Товарознавства та митної справи» було створено на підставі наказу № 133-01 від 29.04.05 року. З 1 вересня 2005 року кафедра почала підготовку бакалаврів за напрямом «Товарознавство і торговельне підприємництво».