Методичні матеріали

Навчально-методичні праці викладачів кафедри:

Методичні вказівки до кваліфікаційної роботи СВО “Бакалавр” 2023

МВ до написання курсової роботи з Основ митної справи

Методичні вказівки до виконання дипломної роботи магістрів МВ_до ДР МАГІСТРІВ

Методичні вказівки до виконання курсової роботи бакалаврів МВ до КР бакалаврів

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Митна справа” [Електронний ресурс] : для студентів СВО Магістр спец. 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” ден. та заоч. форм навчання освіт.-проф. програми “Комерційна діяльність та товарознавство і експертиза в митній справі” / Я. Г. Верхівкер, Т. М. Смокова ; відп. за вип. Я. Г. Верхівкер ; Каф. товарознавства та митної справи. — Одеса : ОНАХТ, 2020. — Електрон. текст. дані: 21 с. https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT.1534625

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Митні збори та тарифи” [Електронний ресурс] : для студентів СВО бакалавр спец. 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” ден. та заоч. форм навчання / Т. М. Смокова, О. В. Табачок ; відп. за вип. Я. Г. Верхівкер ; Каф. товарознавства та митної справи. — Одеса : ОНАХТ, 2020. — Електрон. текст. дані: 53 с. https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT.1534646

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу “Основи митної справи”. Модуль 1 та 2 [Електронний ресурс] : для бакалаврів проф. напряму 030510 “Товарознавство і торгівельне підприємництво” ден. форми навчання / Т. М. Смокова, Р. Р. Значек ; відп. за вип. Г. Ф. Козлов ; Каф. товарознавства та експертизи товарів. — Одеса : ОНАХТ, 2012. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM): 40 с. тексту. https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT-cnv.BibRecord.89165

Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни “Організація управління в митних органах” [Електронний ресурс] : для студентів СВО Магістр спец. 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” ден. та заоч. форм навчання (освіт.-проф. програми “Комерційна діяльність і товарознавство та експертиза в митній справі”) / Т. М. Смокова ; відп. за вип. Я. Г. Верхівкер ; Каф. товарознавства та митної справи. — Одеса : ОНАХТ, 2020. — Електрон. текст. дані: 35 с. https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT.1534665

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Організація управління в митних органах” [Електронний ресурс] : для студентів СВО Магістр спец. 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” ден. та заоч. форм навчання (освіт.-проф. програми “Комерційна діяльність і товарознавство та експертиза в митній справі”) / Т. М. Смокова ; відп. за вип. Я. Г. Верхівкер ; Каф. товарознавства та митної справи. — Одеса : ОНАХТ, 2020. — Електрон. текст. дані: 20 с. https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT.1532673

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни “Митна справа” [Електронний ресурс] : для студентів СВО Магістр спец. 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” ден. та заоч. форм навчання (освіт.-проф. програми “Комерційна діяльність і товарознавство та експертиза в митній справі”) / Т. М. Смокова ; відп. за вип. Я. Г. Верхівкер ; Каф. товарознавства та митної справи. — Одеса : ОНАХТ, 2020. — Електрон. текст. дані: 26 с. https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT.1532640

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Товарознавство непродовольчих товарів” [Електронний ресурс] : для студентів спец. 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ден. форми навчання. Ч. 2 / Н. В. Каменева, К. С. Гарбажій, І. А. Мартиросян ; відп. за вип. О. Б. Ткаченко ; Каф. безпеки, експертизи та товарознавства. — Одеса : ОНАХТ, 2017. — Електрон. текст. дан.: 35 с.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Безпечність товарів” [Електронний ресурс] : для студентів СВО “Бакалавр” спец. 076 “Підприємництво, торгівля і біржова діяльність” освіт.-проф. програми “Товарознавство і торговельне підприємництво” галузі знань 07 “Управління та адміністрування” ден. та заоч. форми навчання / Я. Г. Верхівкер, В. А. Луцькова, М. В. Шенгелая ; відп. за вип. Я. Г. Верхівкер ; Каф. товарознавства та митної справи. — Одеса : ОНАХТ, 2020. — Електрон. текст. дані: 25 с. https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT.1545664

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Матеріалознавство та основи технології виробництва товарів” [Електронний ресурс] : для студентів напряму підгот. 6.030510 “Товарознавство і торговельне підприємництво” ден. форми навчання / К. С. Гарбажій, Ю. П. Байбак ; відп. за вип. О. Б. Ткаченко ; Каф. товарознавства та експертизи товарів. — Одеса : ОНАХТ, 2014. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM): 40 с. тексту. https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT-cnv.BibRecord.109416

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Дослідна робота” [Електронний ресурс] : для студентів напряму підгот. 6.030510 “Товарознавство і торговельне підприємництво” ден. форми навчання / С. А. Памбук, К. С. Гарбажій, Ю. П. Байбак ; відп. за вип. О. Б. Ткаченко ; Каф. товарознавства та експертизи товарів. — Одеса : ОНАХТ, 2014. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM): 19 с. тексту. https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT-cnv.BibRecord.109400

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Товарознавство товарів тваринного походження”. Модуль 3. Товарознавство жирів і харчових яєць [Електронний ресурс] : для студентів спец. 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” ступеню вищ. освіти Бакалавр / С. А. Памбук, В. А. Луцькова, О. О. Батраков ; відп. за вип. О. Б. Ткаченко ; Каф. товарознавства та митної справи. — Одеса : ОНАХТ, 2019. — Електрон. текст. дані: 38 с. https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT-cnv.BibRecord.166730

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Основи товарознавства харчової продукції”. Модуль 1. Основи товарознавства молочних та яєчних товарів [Електронний ресурс] : для студентів напряму підготовки 6.051702 “Технологічна експертиза та безпека харчової продукції” ден. форми навчання / С. А. Памбук ; відп. за вип. О. Б. Ткаченко ; Каф. безпеки, експертизи та товарознавства. — Одеса : ОНАХТ, 2017. — Електрон. текст. дані: 37 с. https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT-cnv.BibRecord.159684

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Товарознавство товарів тваринного походження”. Модуль 1. Товарознавство молока і молочних продуктів [Електронний ресурс] : для студентів напряму підгот. 6.030510 “Товарознавство і торговельне підприємництво” ден. форми навчання / С. А. Памбук ; відп. за вип. О. Б. Ткаченко ; Каф. безпеки, експертизи та товарознавства. — Одеса : ОНАХТ, 2016. — 1 електрон. опт. диск(CD-ROM): 44 с. тексту. https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT-cnv.BibRecord.152773

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Товарознавство товарів тваринного походження”. Модуль 2. Товарознавство молочних продуктів і молочних консервів [Електронний ресурс] : для студентів напряму підгот. 6.030510 “Товарознавство і торговельне підприємництво” ден. форми навчання / С. А. Памбук ; відп. за вип. О. Б. Ткаченко ; Каф. безпеки, експертизи та товарознавства. — Одеса : ОНАХТ, 2016. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM): 35 с. тексту. https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT-cnv.BibRecord.152775

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни “Товарознавство пакувальних матеріалів і тари” [Електронний ресурс] : для студентів напряму підгот. 6.030510 “Товарознавство і торговельне підприємництво” ден. форми навчання / С. А. Памбук ; відп. за вип. О. Б. Ткаченко ; Каф. товарознавства та експертизи товарів. — Одеса : ОНАХТ, 2016. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM): 18 с. тексту. https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT-cnv.BibRecord.152737