Успішні випускники

изображение_viber_2020-04-09_15-25-09 Сапронов Максим

Випускник 2011 року,спеціаліст

Місце роботи: КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО “МУНІЦИПАЛЬНИЙ ЦЕНТР ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ” ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Посада: Головний технолог

Основні обов’язки: участь у екологічній, науково-технічній та економічній політики, яка спрямована на охорону навколишнього природного середовища;  забезпечення захисту життя та здоров’я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, захисту екологічних інтересів м.Одеса; розробка науково технічну продукцію щодо інвентаризації зелених насаджень; здійснення заходів із енергозбереження підприємства; у межах повноважень КП «Муніципальний центр екологічної безпеки» Одеської міської ради здійснення контролю за використанням природних ресурсів місцевого значення та відновлення зелених насаджень.
Попередні місця роботи: Управління соціальної політики Білгород-Дністровської міської ради; Білгород-Дністровська районна державна адміністрація; Вишгородська районна державна адміністрація; Дочірнє підприємство “Оздоровчо-спортивний табір “Медик-2″ Державного університету медицини і фармації Ім.Ніколая Тестеміцану”; Приватне акціонерне товариство “Страхова компанія “Арсенал Страхування”; Департамент зовнішньоекономічної діяльності та європейської інтеграції Одеської Обласної Державної Адміністрації; Комунальне Підприємство “Житлово-Комунальне Господарство Смт Сергіївка”; Департамент інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва Одеської обласної державної адміністрації.

 

IMG_3335Значек Рафаела

Випускниця-спеціаліст (випускниця з відзнакою 2010 року)

Місце роботи: Одеська національна академія харчових технології

Посада: старший викладач, кандидат технічних наук

30 травня 2019 року у спеціалізованій вченій раді Д 64.088.01 Харківського державного університету харчування та торгівлі, м. Харків захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування асортименту та товарознавча оцінка зернових хлібців поліпшеної якості».

Основні обов’язки: З листопада 2019 року по теперішній час старший викладач кафедри маркетингу, підприємництва і торгівлі Одеської національної академії харчових технологій.

Проводить лекційні, практичні та лабораторні заняття з дисциплін: «Міжнародна торгівля», «Міжнародна торгівля з основами митного регулювання», «Біржова діяльність», «Експертиза  товарів», «Маркетинг», «Основи стратегічного маркетингу», «Рекламний менеджмент», «Мерчандайзинг» для студентів денної та заочної форм навчання.

Теоретичні і практичні результати наукових досліджень за весь період науково-педагогічної діяльності відображені у 50 публікаціях, 2 з них в журналі, який індексується міжнародною наукометричною базою «Scopus», в т.ч. 6 наукових статях у фахових виданнях. Опубліковано 7 патентів України на корисну модель за результатами спільних досліджень зі д.т.н., проф. Мардар М.Р. Укладено курс лекцій та практичних робіт з дисциплін «Інфраструктура товарного ринку», «Міжнародна торгівля», «Біржова діяльність». Відповідальна за проведення практики студентами кафедри маркетингу, підприємництва і  торгівля та проводила ознайомчу, виробничо-ознайомлювальну, комплексну практики зі студентами факультету менеджменту, маркетингу і логістики спеціальності 075 «Маркетинг» та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».  З 25 червня 2019 р. по 25 жовтня 2019 року пройшла стажування у Гомельському державному технічному університеті ім. П.О. Сухого, Білорусь. З вересня 2018 року відвідує заняття у Школі педагогічної майстерності. З 17 лютого 2020 року підвищує свою кваліфікацію у Міжнародному інституті маркетингу за курсом «Інтернет маркетинг». У 2020 році отримала сертифікат В2 з англійської мови.

VikaКозловська Вікторія

Випускниця – спеціаліст (випускниця 2010 року).

Місце роботи: Одеський технічний коледж ОНАХТ

Посада: викладач ІІ категорії, товарознавство продовольчих товарів

Основні обов’язки:
 Проводить навчальну і навчально-методичну роботу з усіх видів навчальних занять.
 Забезпечує виконання навчальних планів і програм, бере участь у науково- дослідній роботі комісії.
 Під керівництвом викладача вищої категорії розробляє методичні посібники з відповідних видів навчальних занять, організовує і планує методичне і технічне їх забезпечення.
 Бере участь у виховній роботі студентів.
 Контролює і перевіряє виконання студентами домашніх завдань, дотримання студентами правил з охорони праці і протипожежної безпеки при проведенні навчальних занять, виконанні практичних занять.
 Постійно підвищує професійний рівень, педагогічну майстерність.
 Забезпечує високий науково-теоретичний і методичний рівень викладання дисциплін у повному обсязі освітньої програми відповідної спеціальності, напряму підготовки.
 Дотримується норм педагогічної етики, моралі, поважає гідність осіб, які навчаються у коледжі.

DSC_3645

МОЛЧАНОВА (М’ЯГКА) ВАЛЕНТИНА

Випускниця-спеціаліст (випуск 2011 року).

Місце роботи: Одеський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр Міністерства внутрішніх справ України, м. Одеса

Посада: судовий експерт.

Основні обов’язки:

– Проведення криміналістичних досліджень.
-Оформлення обґрунтованого та обєктивного висновку експерта або висновку експертного дослідження.
– Підготовка пакету документів після проведення досліджень.

Попередні місця роботи:

– Одеська національна академія харчових технологій (факультет Технології вина, консервованих продуктів та товарознавства).
– Одеська національна академія харчових технологій (кафедра Товарознавства та експертизи товарів).
– Одеський технікум газової та нафтової промисловості ОНАХТ.

 

DSC_2810

МОЛЧАНОВ ВАДИМ 

Випускник-магістр (випуск 2016 року).

Місце роботи: Одеський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр Міністерства внутрішніх справ України, м. Одеса

Посада: судовий експерт.

Основні обов’язки:
– складання та надання об’єктивного письмового висновку експерта або висновку експертного дослідження відповідно до визначених питань в
рамках проведення товарознавчих та гемологічних досліджень;
– інші обов’язки визначені відповідними посадовими інструкціями відповідно до займаної посади.
Попередні місця роботи:
– Компанія ДП «Savservice» Столиця – distribution system.

 

васяМомот Василь

Випускник-спеціаліст (випуск 2015 року).

Місце роботи:  Курси митних брокерів при Інституті сучасного управління та бізнесу, м. Одеса

Посада:  Викладач митної справи, таможений брокер.

Основні обов’язки:

Надання освітніх послуг, у тому числі навчання у програмі “MD Declaration” (MD OFFICE), розрахунки всіх видів обов’язкових платежів при митному оформленні вантажів.

 • Проведення розрахунку митних платежів.
 • Швидке і якісне оформлення митних декларацій.
 • Підготовка пакету документів при експорті та імпорті.
 • Оформлення сертифікатів походження EUR.1 в митниці.

Попередні місця роботи: таможений брокер в Транспортно-експедиторській компанії, Одеса (Послуги в області організації міжнародних перевезень вантажів.); таможений брокер, декларант  в FECIT BLACK SEA “Транспортно-експедиторська компанія”, Одеса (Експедирування і митне оформлення вантажів); декларант в Черкаській торгово-промисловій палаті.

Ірина Домброван Снимокмсимстимт

Випускниця-магістр (2017-2018 роки навчання).

Місце роботи: ТОВ «Бюро Верітас» (Bureau Veritas).

Посада: Спеціаліст відділу міжнародної торгівлі і державних сервісів.

Основні обов’язки:

 • Формування заявок на проведення інспекції
 • Формування та ведення файлів клієнтів
 • Ведення внутрішніх баз даних (внесення інформації, випуск сертифікатів)
 • Ведення комунікацій з Клієнтами за окремими проектами, планування і організація
 • Підготовка пакету фінансових документів (рахунок / акт)
 • Підготовка фінансової документації за окремими проектами (договір, рахунок, акт виконаних робіт).

Попередні місця роботи: адміністратор в Coworking “Graf Space”, оператор в Автостраховій компанії “Лидогенерация”.

изображение_viber_2020-04-10_14-21-49Макарова Наталія

Випускник- магістр, 2018 р.

Місце роботи – Одеський технічний коледж ОНАХТ

Посада– викладач

Основні обов’язки: надання освітних послуг з дисциплін: Комерційна діяльність, Товарознавство, Товарознавство продтоварів, Організація та технології торгівельних процесів, Комунікаційна діяльність, Організація закупівлі та продажу.

 

изображение_viber_2020-04-10_14-46-33Донченко Алла

Випускник-спеціаліст (Выпуск 2018 року. )

Місце роботи : ТОВ «АТБ-МАРКЕТ

Посада : Заступник керуючого магазину

Основні обов’язки : Організація безперебійного торгогового процесу магазину з метою досягнення максимальних економічних показників.

Організація і управління ефективною роботою персоналу магазину.

Організація і контроль приймання, розміщення та викладення товарів.

Забезпечення контролю зберігання товарно-маиеріальних цінностей.

Забезпечення контролю санітарно-технічного стану устаткування торгових и складських приміщень відповідно до вимог до санітарних норм і  правил.

Попередні місця роботи : товарознавець в ТОВ «АТБ-МАРКЕТ». Оператор в ТОВ « Два шага» супермаркет.

 

149Недзвецький Андрій

Магістр (випуск 2018 р.)

Місце роботи: АТ «КОБЛЕВО» (холдинг Bayadera Group)

Посада: Менеджер із зовнішньоекономічної діяльності

Основні обов’язки:

 • Участь в погодженні зовнішньоекономічних контрактів (погодження умов поставки та оплати, переліку товаросупровідних документів, пакування і маркування готової продукції тощо)
 • Супровід укладених договорів, включаючи підписання додаткових угод, додатків, контроль за виконанням умов контрактів
 • Формування поточних експортних планів
 • Забезпечення поставки продукції на експорт у встановленні терміни у повному обсязі на погоджених умовах (підготовка і узгодження специфікацій та інвойсів, оформлення необхідних товаросупровідних документів, забезпечення своєчасного митного оформлення продукції, контроль надходження оплати і т.д.)
 • Забезпечення декларування та своєчасного оформлення імпортних вантажів (перевірка пакету товаросупровідних документів від постачальника, контроль над своєчасною поставкою товару, координація роботи митних брокерів з експедиторами, забезпечення своєчасної оплати митних платежів тощо)
 • Участь в складанні необхідної звітності

 

Каракаш Діанаphotoeditorsdk-export

Випускник спеціалист (випуск 2019)

Місце роботи: вiддiл приикордного контролю “Болград”

Посада:” Iнспектор прикордонної служби 3 катергорiї – чергова

Основні обов’язки: Збереження та видача зброï , спец. засобiв; збереження службовоï документацiï, пiдтримання готовностi вiддiлу прикордонноï служби до дiй, забезпечення виконання рiшення начальника на охорону державного кордону, збирання та передача даних обстановки ,реагування на змiни, порушення; особистий контроль заряджання розряджання зброï прикордонними нарядами;взаємообмiн зі Службою Внутрiшнiх Справ, митних органiв, мiнiстерство оборони Украïни.