Склад кафедри

лото

Верхівкер Яков Григорович- завідувач кафедри товарознавства та митної справи, доктор технічних наук. Професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2004 рік), Заслужений діяч науки і техніки України (2018 рік).

У 1995 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.18.12 «Процеси та апарати харчових виробництв» за темою «Енергетичні основи процесу стерилізації консервів у сучасних апаратах періодичної та безперервної дії».

У 2005 році отримав наукове звання професора за кафедрою «Харчових технологій, інженерії та агрономії».

Є автором більш ніж 160 публікацій у фахових виданнях України та іноземних журналів, в тому числі є співавтором 7 навчальних посібників та наукових видань по базовим питанням харчової консервної промисловості. Має більш ніж  40 патентів та авторських свідоцтв на винаходи.

Голова Технічного комітету стандартизації ТК-154 «Соки та соковмісні продукти».

З 2006 року Науковий керівник Науково-дослідної лабораторії «Стерилізації, оцінки якості та безпеки харчових продуктів» , яка за замовленням підприємств харчової промисловості, розробляє науково обґрунтовані режими теплової обробки різних видів харчової сировини і готових продуктів харчування.

У 2016 році пройшов стажування та  підвищив кваліфікацію у Інституті біохімії ім. О. В. Палладіна Національної академії наук України.

Є постійним членом спеціалізованої Вченої ради Д 41.088.01 по захисту дисертаційних робіт. Не одноразово виступав опонентом по дисертаційним роботам та експертом наукових статей в українських та закордонних виданнях. Є членом редакційних колегій відомих спеціалізованих журналів.

Виконує обов’язки члена експертної ради МОН України з технологій харчової, легкої та хімічної промисловості.

Коло наукових інтересів

Технологія та обладнання харчових виробництв;

Пастеризація та стерилізація широкого асортименту консервованої продукції;

Споживча тара для харчових продуктів;

У 2016-2017 роках був науковим керівником держбюджетної наукової теми «МЕТОДОЛОГІЯ РОЗРОБКИ НОРМАТИВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ, АДАПТОВАНОЇ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА».

Викладає дисципліни:

 • Теоретичні основи харчових технологій
 • Гігієнічні основ проектування харчових виробництв
 • Стандартизація, метрологія та сертифікація
 • Методика викладання у ЗВО

Для всіх  дисциплін розробив навчально-методичні комплекси

Контакти:

e-mail: yaverkhivker@gmail.com

 

 

Мартиросянq8myZlnGzcI Ірина Ашотівна – кандидат технічних наук, старший викладач кафедри товарознавства та митної справи

У 2006р. закінчила Донецький національний університет економіки та торгівлі ім. М. Туган-Барановського за спеціальністю «Товарознавство та експертиза в митній справі», кваліфікація – товарознавець-експерт.
e 2019р. захистила дисертаційну роботу на тему: «Формування якості та безпечності текстильних виробів з біоцидною обробкою»

Педагогічний стаж – 16 років

Заступник голови науково-методичної комісії з бізнесу, управління та сервісу НМК 3, підкомісія 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Членкиня Асоціації українсько-європейського наукового співробітництва “CUESC” з 2021р.
Членкиня IESF ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян» з 2023р.

У 2015р. отримала свідоцтво про підвищення кваліфікації ДЗО «ОІПДО НУХТ» за програмою «Сучасні напрями розвитку харчової галузі»

У 2015р. отримала сертифікат за програмою «Агент з митного оформлення».

З 2016 по 2018р. без відриву від виробництва підвищила кваліфікацію в ОНАХТ у Вищій школі педагогічної майстерності загальним обсягом 20 кредитів.

Посіла І місце в огляді-конкурсу кабінетів ОТК ОНАХТ у 2016-17рр.

Посіла І місце в обласному огляді-конкурсі методичної роботи у 2017р.

У 2018р. підвищила кваліфікацію на цільовому семінарі за темою: Вимоги міжнародних стандартів до управління якістю та безпечністю харчових продуктів»

Коло наукових інтересів:

 • Товарознавство непродовольчих товарів;
 • Текстильна промисловість
 • Антимікробна обробка
 • Митна справа
 • Розроблення товару
 • Експертиза товарів

Є автором більше 100 наукових та методичних видань.

Розробила навчально-методичні комплекси дисциплін: Основи митної справи, Технічні засоби митного контролю, Митні платежі, Товарознавство непродовольчих товарів, Митний контроль переміщення фізичних осіб.

 • Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Митні збори і тарифи» для рівня «Бакалавр»
 • Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Основи митної справи» для рівня «Бакалавр»
 • Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Технічні засоби митного контролю» для рівня «Бакалавр»
 • Конспект лекцій з дисциплін «Основи митної справи», «митні збори і тарифи». «Технічні засоби митного контролю», «Митна справа» для рівня «Бакалавр»
 • Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни «Митні збори і тарифи» для рівня «Бакалавр»
 • Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни «Основи митної справи» для рівня «Бакалавр»
 • Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни «Технічні засоби митного контролю» для рівня «Бакалавр»
 • Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу «Митна справа» для рівня «Магістр»

Викладає дисципліни:

 • Основи митної справи;
 • Митний контроль переміщення фізичних осіб;
 • Товарознавство непродовольчих товарів;
 • Розроблення товарів
 • Інтернет-брендинг
 • Експертиза товарів
 • Основи митного права, митні збори і тарифи;
 • Організація боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил

Контакти

 

Е-mail: miaviva@ukr.net

Смокова ТетDSC_0279яна Миколаївна – старший викладач кафедри товарознавства та митної справи ОНАХТ за сумісництвом.

У 2005 році закінчила Юридичний факультет Одеського національного морського університету і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Організація перевезень та управління на транспорті», спеціалізації «Організація митного контролю».

Свою практичну діяльність почала з 2005 року асистентом кафедри «Організація митного контролю на транспорті» Одеського національного морського університету, де були проведені лекційні заняття з дисциплін: Основи зовнішньоекономічної діяльності, митні режими, митно – транспортні операції; семінарські та практичні заняття з дисциплін: товарознавство та експертиза в митній справі, митно – брокерські операції, економічна діяльність митних органів, митні тарифи і розрахунки та технологічні операції в митній справі.

Поряд з викладацькою діяльністю починаючи з 2005 року по теперішній час бере участь в комерційному проекті з підготовки та підвищення кваліфікації декларантів (митних брокерів), а також ведеться практична діяльність з процедури обліку осіб, що здійснюють операції з товарами у митних органах Державної фіскальної служби України.

У 2012 році закінчила аспірантуру ОНМУ за спеціальністю «Управління проектами та програмами» у теперішній час здійснюється робота з написання і захисту дисертації на здобуття наукового ступеня к.т.н. за темою «Управління інтеграцією учасників проектів транспортно-логістичних центрів».

Видано в співавторстві навчальний посібник «Основи митної справи», рекомендований Міністерством освіти і науки України (2009 р.), навчальний посібник «Митно-транспортні аспекти поняття товару» (2010 р.).

Приймала участь в семінарі, що проводився законодавцями кодексу та представниками бізнес – структур у сфері ЗЕД за темою «Митне регулювання у світлі нового Митного кодексу України».

Коло наукових інтересів:

– Вільні митні зони – світовий досвід створення та перспективи розвитку в України;

– Політика протекціонізму і лібералізації в світовій торгівлі;

– Відновлення транзитного потенціалу України, у зв’язку з інтеграцією в світовий економічний простір.

Наукові та методичні роботи:

Є автором понад 10 наукових публікацій у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України, брала участь в написанні 3 колективних монографій «Соціальна трансформація: сім’я, шлюб, молодь, середній клас та інноваційний менеджмент у країнах Нового Шовкового шляху», «Проектний та логістичний менеджмент: Нові знання на базі двох методологій» і «Математичні моделі та новітні технології управління економічними та технічними системами».

Розробила навчально-методичні комплекси дисциплін: Основи митної справи, митні тарифи і розрахунки, митна справа.

Викладає дисципліни:

 • Основи митної справи;
 • Митна справа;
 • Митні тарифи та розрахунки;

Контакты:

e-mail: smokova.tm@gmail.com

31042932_1647859725309329_3083058074894729216_n

Луцькова Вікторія Анатоліївна  кандидат технічних наук, асистент кафедри товарознавства та митної справи

У 2015р. закінчила Херсонський національний технічний університет та отримала диплом спеціаліста з відзнакою зі спеціальності «Технологія продуктів бродіння та виноробства».  З 2015-2018рр. – Аспірант кафедри технології вина та енології Одеської національної академії харчових технологій, Одеса (Україна). Захистила дисертацію – «Розробка технології крижаного вина в агрокліматичних умовах Північного Причорномор’я” 04.12.2019 у Національному університеті харчових технологій.

Викладає дисципліни:

– Практичні та лабораторні роботи з товарознавчих дисциплін.

– Товарознавство продуктів рослинного і тваринного походження (лабораторні роботи).

– Основи технології продуктів харчування (практичні заняття).

Pambuk-e1458219158228-150x150

Памбук Світлана Андріївна – кандидат технічних наук, страший викладач кафедри товарознавства та митної справи (погодинно). 

Освіта вища, ОНАПТ, 2004 р., спеціальність «Технологія зберігання, консервування та переробки риби і морепродуктів», диплом з відзнакою, магістр-технолог. кандидат технічних наук, 05.18.04 – технологія м’ясних, молочних і рибних продуктів, «Розробка маловідходної технології переробки атеріни чорноморської», 2007 р.

Науково-педагогічний стаж – 11 років

Коло наукових інтересів

Формування та дослідження якості рибних товарів та інших продуктів тваринного походження, методи їх ідентифікації

Наукові та методичні роботи

Є автором більше ніж 50 наукових та методичних видань, в тому числі трьох патентів на корисну модель

Розробила навчально-методичні комплекси дисциплін: Дослідна робота, Товарознавство пакувальних матеріалів і тари, Товарознавство товарів тваринного походження, Основи товарознавства харчових продуктів

Викладає дисципліни:

«Дослідна робота»

«Основи товарознавства харчових продуктів»

В рамках загальної дисципліни «Товарознавство» викладає розділи «Товарознавство товарів тваринного походження» та «Товарознавство пакувальних матеріалів і тари».

 

Гарбажый

Гарбажій Катерина Станіславівна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри товарознавства та митної справи (погодинно). 

Має 36 публікації, з них 25 наукових та 11 навчально-методичного характеру, у тому числі 9 наукових  праць опубліковано у вітчизняних рецензованих фахових виданнях, 2 з яких входять до наукометричної бази Scopus. Розробила лекційні курси з дисциплін «Естетика товарів та дизайн», Експертиза дорогоцінних металів, коштовного каміння і культурних цінностей

У 2015 році підвищила кваліфікацію у Французькому закладі вищої освіти Viti Agro Campus (м. Бон, Франція) та отримала сертифікат про проходження стажування. З 13-28.02.2018р. підвищила кваліфікацію в НДІ за програмою «Сенсорний аналіз харчових продуктів». 15.03.2018 р. пройшла теоретично-практичний курс «Система менеджменту безпечності харчових продуктів (22000). Принципи HACCP» та «Внутрішній аудит систем управління згідно ДСТУ ISO19011:2012».

Приймає участь у наукових конференціях викладацько-професорського складу. Готує студентів для участі у науково-практичних студентських конференціях.

Сфера наукових інтересів:

Естетичні властивості продовольчих та непродовольчих товарів.

Викладає дисципліни:

Товарознавство товарів рослинного походження

Університетська освіта

Естетика товарів та дизайн

Експертиза дорогоцінних металів, коштовного каміння і культурних цінностей

Розробила методичні вказівки до виконання практичних робіт, індивідуальної та самостійної роботи з дисципліни «Дослідна робота», «Естетика товарів та дизайн», «Товарознавство непродовольчих товарів».

Контакти:garbazhiykat@gmail.com

20200806_145633

Недобійчук Тетяна Володимирівна – кандидат технічних наук, асистент кафедри товарознавства та митної справи.
У 1997 році закінчила Одеську державну академію харчових технологій по спеціальності «Технологія консервування» з відзнакою, кваліфікація – інженер-технолог. У 2003 році
захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему «Розробка технології сушіння кисломолочного сиру в завислому шарі» за спеціальністю «Технологія м’ясних, молочних та рибних
продуктів» в Одеській національній академії харчових технологій.

Працювала молодшим науковим співробітником в ПНДЛ ОНАХТ, асистентом кафедри технології молока і сушіння харчових продуктів ОНАХТ.

З 2002 року – асистентом та доцентом кафедри екології харчових продуктів та виробництв.
З 2020 року працює асистентом на кафедрі товарознавства та митної справи.
Опубліковано понад 30 наукових робіт. Сфера наукових інтересів: якість, безпека та екологія харчових продуктів і виробництв.
e-mail: Nedobeychuk@ukr.net

манолиМанолі Тетяна Анатоліївна, к. т. н., доцент, доцент товарознавства та митної справи, доцент, кандидат технічних наук.
У 1990 р. закінчила факультет технології консервування та виноробства Одеського технологічного інституту харчової промисловості ім. М. В. Ломоносова.

Працює в ОНАХТ з 1996 р., на кафедрі – з 2020 р. Кандидатську дисертацію захистила в 1995 році. Вихованка наукової школи професора, д. т. н., А. Т. Безусов.

Викладає наступні курси дисциплін: ««Товарознавство (харчові продукти)», «Методи дослідження показників якості товарів».

Є автором понад 160 науково-методичних праць, в т. ч. 7 деклараційних патентів України, з яких 1 на винахід. У 2007 році під керівництвом Манолі Т. А. було захищено кандидатську дисертацію аспіранткою Памбук С. А. на тему «Розробка маловідходної технології переробки атерини чорноморської».

Основні напрямки наукової діяльності: розробка ресурсо- і енергозберігаючих технологій харчових продуктів з гідробіонтів; визначення товарознавчої характеристики та підвищення якості харчових продуктів з гідробіонтів.

мірош

Мирошніченко Олена Михайлівна, доцент кафедри товарознавства та митної справи, кандидат технічних наук.
У 1986 р. закінчила факультет технології консервування та виноробства Одеського технологічного інституту харчової промисловості ім. М. В. Ломоносова.

Працює в ОНАХТ з 1989 р., на кафедрі – з 2019 р. Кандидатську дисертацію захистила в 1992 році під керівництвом професора Флауменбаума Б.Л. за темою «Розробка умов консервування харчових продуктів в обжімній скляній тарі типу ІІ у безперервно діючих апаратах відкритого типу”. У 2008 році отримала наукове звання доцента за кафедрою «Технологія консервування».  Є автором понад  100 публікацій у фахових виданнях України та іноземних журналів, в тому числі є співавтором 4 навчальних посібників та наукових видань по базовим питанням харчової консервної промисловості. Має 3 патента. Є членом редакційних колегій спеціалізованих закордонних журналів

Основні напрямки наукової діяльності:

 • технологія та обладнання харчових виробництв;
 • пастеризація та стерилізація широкого асортименту консервованої продукції;
 • споживча тара для харчових продуктів;
 • безпека та якість харчових продуктів.

Постійно виконує роботи з госпдоговірної та держбюджетної тематики. Консультує профільні підприємства з питань технології та якості і безпеки харчових продуктів. Відповідальний виконавець науково-дослідної лабораторії «Стерилізації, оцінки якості та безпеки харчових продуктів», яка за замовленням підприємств харчової промисловості, розробляє науково обґрунтовані режими теплової обробки харчових продуктів.

Викладає наступні курси дисциплін:

«Товарознавство (харчові продукти)»,

«Основи технології харчових продуктів»

«Управління безпечністю товарів»

 

Контакти: e-mail: kushnir.kamenka@gmail.com