Дисертації

Бочарова Оксана Володимирівна – д.т.н., в.о. завідувача кафедри товарознавства та митної справи

У 2010 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю «товарознавство» в Київському торговельно-економічному університеті. Тема дисертації: «Наукове обґрунтування методології формування та контролю якості дисперсних систем продуктів перероблення плодів та овочів».

 

Верхівкер Яков Григорович- доктор технічних наук. Професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2004 рік), Заслужений діяч науки і техніки України (2018 рік), професор кафедри «Товарознавства та митної справи».

У 1995 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.18.12 «Процеси та апарати харчових виробництв» за темою «Енергетичні основи процесу стерилізації консервів у сучасних апаратах періодичної та безперервної дії».

 

 

Гарбажій Катерина Станіславівна – кандидат  сільськогосподарських наук, доцент кафедри товарознавства та митної справи

Дисертацію захищено «8» квітня 2009 року у спеціалізованій вченій раді Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнології ім. С.З. Ґжицького МОН України, м. Львів, 06.02.02- «годування тварин і технологія кормів». Тема дисертації «Застосування ферментного препарату” Ладозим “в годівлі курей-несучок».

 

 

Луцькова Вікторія Анатоліївна –  к.т.н., асистент кафедри товарознавства та митної справи

Захистила дисертаційну роботу на тему:  «Розробка технології крижаного вина в агрокліматичних умовах Північного Причорномор’я” 04.12.2019, НУХТ, Київ.

 

Мартиросян Ірина Ашотівна – старший викладач кафедри товарознавства та митної справи

Готується до захисту дисертаційної роботи на тему: «Підвищення зносостійкості текстильних матеріалів шляхом обробки біоцидними речовинами»